Tuesday, December 1, 2009

New Moon the Tunay na Veykla version!

Ay masyadow mahaba ang herlalu ng Bella na yan ha sa New Moon! Naniningkit ang mata ko sa haba ng herlalu nya! Dapat guntingin ng kalawanging gunting at gawing pangkuha ng oil spill sa atlantic at pacific oceanezes!

Buti na lang na-sightzung kech ang beautiful picture na itey! Ganitey dafat na lang! Mas bagay na tunay sina Edward Cullen at Jacob Black noh! :)Klap ang mga tunay na veyklas!