Monday, June 28, 2010

Mga Lalaking Lasing: Favorito ng mga Tunay na Veyklas

ahay! anuflaflu nga ba ang nangyayari sa mga nalalasing na lalaki di ba? tahmah! alam mo yan!

Ay napasarap!

Mas napasarap ang inuman! Chaser na freh!