Sunday, March 7, 2010

BurgerHouseBoys: jowang tunay ng Tunay na Veyklas

ok fine. matagal kong dineny. ilang beses nag eklip eklipan at kunwaring di napansin itey. pero sige na nga. itey na. di na mapigilan. ang videong napapanaginipan kech lately.

Monday, March 1, 2010

Wanted: Malilinis na Pulis

Pulis pulis na matulis! O di ba, may nabubulok, di nabubulok at may recyclable ding pulis! :)