Monday, March 1, 2010

Wanted: Malilinis na Pulis

Pulis pulis na matulis! O di ba, may nabubulok, di nabubulok at may recyclable ding pulis! :)

No comments:

Post a Comment