Wednesday, September 30, 2009

Must-Have Help sa Aftermath ng Ondoy

Ay, dapat may ganitey na mga bumbastic bumbero sa mga panahong itwu. Pampaalis putik at stress. :)

No comments:

Post a Comment