Wednesday, August 4, 2010

Waging Suot ng mga Runner na Lalaki!

Ahay! Kayo na ang makakita ng ganitwu sa kalsada habang kumakain kayo ng tukneneng!

Salamat kay Borat at nabuksan ang kaisipan ng mga lalaking itwu!

2 comments: