Tuesday, April 28, 2009

Melanie Marquez: Tunay na Veykla

Napapa-Ingles s'ya 'pag nagagalit. (See Palatandaan #15)

No comments:

Post a Comment