Thursday, April 30, 2009

Kakikian #2 : Magsuot ng Pakpak ng ParuparoMagsuot ng pakpak ng paru paro.
Mas malaki, mas wagi. Kung p'wede nga rin everyday kaso effort itwung tunay pagsakay ng jeep, bus, taxi or MRT/LRT.

No comments:

Post a Comment