Friday, June 5, 2009

Batman: Tunay na Veykla

May isa s'yang kinahiligang bird...at bet n'ya ang madidilim na lugar.At, de vah, super bongga lagi ang entrance n'ya sa cape n'ya. Isang bagay na nagpalambot sa puso ng isa pang sikat na superhero.

No comments:

Post a Comment