Tuesday, June 9, 2009

Tunay na Veykla Moment #3: Ang Pagkanta ni Lola Whitney ng "How Will I Know"

OMG! Ang kanta ng mga tunay na veyklas na dedicated para sa mga mhenchaluz na tumuhog ng kanilang pud_y, este, puso: ang klazik na tunay na veykla Whitney Houston song na "How Will I Know!!!" (may doble kara pa ditey sa video!)
Go veyklas! Dance galore na! Hatakin na ang mga kurtina sa balay at i-ribbon galore sa hair! Go go go! A one, a two, a three!

1 comment: