Tuesday, June 9, 2009

Gawain ng isang Tunay na Veykla #6: Mag-costume Galore ng Superheroes sa Isang Ati-atihan Parade


Di ba 'ni!


(salamat gyud kay kuring_2008 sa photo)

No comments:

Post a Comment