Monday, June 15, 2009

Hey! Veklas! Website ng Pilipinong Makulit of the Month! (June 09)


OMK! (Oh My Keps!)

Napili pong website ng Pilipinong Makulit of the Month! (June 09)ng http://greenpinoy.com/ ang ating one and only web site ng mga tunay na veyklas!

Go go sistahs! Ikembot at igiling pa naten ang ating tunay na pagka-veyklas! Thanks greenpinoy!

No comments:

Post a Comment