Thursday, May 7, 2009

Bernardo Bernardo: 'Di Zure Kung Tunay na Veykla

Although veyklang veykla s'ya dahil sa namesung n'ya (see Palatandaan # 25), a tunay na veykla wouldn't be caught dead na suot ang kulay na itich. Makakatulong kung i-donate na n'ya itich agad sa mga MMDA traffic enforcers sa EDSA para wiz sila ma-hit and run ever.

(Photo from http://www.bernardobernardo.com/)

No comments:

Post a Comment