Saturday, May 23, 2009

Vicki Belo: Tunay na Veykla

As a matter of fact, veyklang veykla!

Kever n'ya kung anek anek pa ang i-chuva n'yo tungkol sa lavidavs n'yang si Dr. Hayden Kho. Ang mahalaga, happy zsa. O, well, except na nga kung ibuyangyang na n'ya pati ang kanilang sex video sa taumbayan, eh natataranta din naman ang veyklang Vicki Belo. Gayunpaman, beauty pa rin si veyklang Vicki Belo, like a true blue veykla. lafang galore lang ng chocolate. Quark paki-alalayan si mudraks. Say hello to her from the true veyklas community.

At heto pa, wiz zyang hiya hiyang umamin na kelangan nya ang mga bisig ng isang lalaksut sa buhay nya!


(Nagetching ang photo na itwu sa http://blogpipiatbingi.com)

No comments:

Post a Comment