Friday, May 15, 2009

Collectible: Titi or Penis Ashtray

Nagyoyosi man o hindi, pampaswerte daw ang imahen na itwu sa buhay ng mga tunay na veykla. P'wedeng lalagyan ng ponkanitas na i-se-serve sa mga bisita.

Presenting the Filipino TITI ASHTRAY!No comments:

Post a Comment