Thursday, May 7, 2009

Veykla Ideyas #1 & #2

Tulad nitwu:

Fabulosa Ideya #1: Paakyatin sa isang malaking puno ang mga hubad barong lalaki na parang mga pipitasing kakanin para sa isang marangal na piktyur.


Fabulosa Ideya #2: Gawing manyika pa-minsan minsan ang mga lalaki.

(photos from http://eatingthesun.blogspot.com/2006/07/behind-making-of-king.html)

No comments:

Post a Comment