Monday, May 4, 2009

Inumin ng Tunay na VeyklaAnufla, di ba ni? Kahit wa pa laman ang t'yan.Paunawa: Mga veyklas, don't drive and drink. Itabi na lang muna sa kalsada kung talagang wiz na maipagpaliban pa.

No comments:

Post a Comment