Thursday, May 7, 2009

Trabaho ng mga Tunay na Veyklas #2: Taga-ayos ng mga Kasuotan ng mga Lalaking Kandidato Sa Pageant


S'yempre trabaho ng isang karespeto-respeto at tunay na veykla na siguruduhing maayos ang fit ng mga skimpy trunks ng kanyang mga kandidato sa isang male pageant. Super last minute check lagi kung maayos na ba talaga ang katayuan ng mga notrils ng mga mhinchalu. At kung sadyang totoy mola ang mhinchalu, dapat nakahiga ang notrils nitich sa gilid ng trunks para 'di mag-hello ang 'di pa dapat mag-hello sa audience (kahit super sightzung na talaga naman po ang hugis at tibok nito mula sa manipis na trunks).

(photo from http://eatingthesun.blogspot.com/2006/07/behind-making-of-king.html)

No comments:

Post a Comment